Fakta


Havárie jaderné elektrárny Černobyl nenastala v běžném provozu, tedy v režimu standardní výroby elektřiny. Jaderná havárie nastala v mimořádném režimu, kdy byl jaderný reaktor odstavován z provozu a přitom byl prováděn plánovaný experiment, jehož cílem bylo ověřit, zda elektrický generátor (poháněný turbínou) je po rychlém uzavření přívodu páry do turbíny schopen při svém setrvačném doběhu ještě nějakou dobu napájet čerpadla havarijního chlazení (právě pro případ havárie jaderné elektrárny).

Kdyby Černobyl v dubnových dnech roku 1986 pracoval v běžném režimu a inkriminovaný experiment se neprováděl, havárie jaderné elektrárny by vůbec nenastala. Navíc, při vyšetřování důvodů k provedení onoho osudného experimentu v Černobylu vyšlo najevo, že systém využití setrvačné energie měl být funkční ještě před spuštěním bloku (tedy před udělením souhlasu k zahájení provozu celého bloku). Neměl tedy být vůbec důvod provádět experiment, jehož výsledkem byla osudná havárie jaderné elektrárny, v době standardního provozu reaktoru.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii klasifikuje mimořádné události v jaderných elektrárnách (ale i ve výzkumných reaktorech či v úložištích použitého jaderného paliva) pomocí mezinárodní stupnice INES (The International Nuclear Event Scale). Tato škála používá 7 stupňů. Stupně 1 až 3 představují odchylky od normálního provozu, poruchu a vážnou poruchu, při nichž nedochází k uvolnění radioaktivity do okolí, ani k ozáření obyvatelstva. Stupně 4 až 7 hodnotí havárie jaderné elektrárny s vážnými radioaktivními následky.

Stupněm číslo 7 byla za více než 40 let provozování jaderných elektráren ve světě klasifikována pouze havárie jaderné elektrárny Černobyl. Ani jeden případ nemusel být označen stupněm 6. Havárie jaderné elektrárny stupně 5 byly ve světě dvě: v jaderné elektrárně Windscale (Velká Británie) a v jaderné elektrárně Three Mile Island (USA). U jaderných elektráren v České republice byl ke klasifikaci použit nejvýše stupeň číslo 2.
19.02.2009 09:59:11Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se