Historie Nuselského mostu


První úvahy a architektonické studie o přemostění Nuselského údolí proběhly několikrát již za dob první československé republiky (akademik Bechyně). Stavba nového mostu přes Nuselské údolí ale začala být aktuální až v době, kdy se na pankrácké pláni začaly stavět obytné domy ve velkém množství. K tomu došlo na konci 60. let, když se začala stavět pankrácká sídliště. Proto bylo rozhodnuto, že bude celá oblast spojena s centrem podpovrchovou tramvají, která povede v tubusu mostu. V roce 1967 byla zahájena výstavba demolicí velkého bloku 17 domů na dně Nuselského údolí (záběry z této demolice pak byly použity v celovečerním filmu Ta naše písnička česká). V roce 1973 byl most dokončen a pojmenován po prvním dělnickém prezidentovi jako Most Klementa Gottwalda. V listopadu 1970 byla provedena důkladná zatěžkávací zkouška pomocí 66 tanků. Provoz na mostě byl zahájen 22. února 1973, jeho význam byl však omezen na lokální dopravní vztahy, neboť nebyl dokončen navazující úsek severojižní magistrály na pankrácké straně. Pro dálkovou dopravu začal mít význam teprve od 30. dubna 1973. 9. května 1974 začaly jeho tubusem pravidelně projíždět i soupravy pražského metra.

Už před jeho otevřením se však objevily problémy. Nejdříve bylo rozhodnuto o změně koncepce z podpovrchové tramvaje na metro a později o nákupu souprav metra ze Sovětského svazu. Zatímco původně plánované tramvaje T3 nebo lehké české vozy metra R1 měly nápravový tlak 10,5 tun, sovětské soupravy Ečs měly nápravový tlak 16 tun. Na takovéto zatížení však most nebyl konstruován, proto museli dělníci do mostu vmontovat speciální zpevňující rošt vážící 822 tun, který roznáší tlak i na boční stěny tubusu. Poté byly provedeny další zatěžkávací zkoušky mimo jiné též za pomocí raketových motorů (za vypnutého vysílače rozhlasové stanice Praha, tak aby nedocházelo k elektromechanické rezonanci během měření díky shodné vlnové délce vysílče s délko mostu). Přesto se však neustále spekuluje o jeho bezpečnosti, hlavně pro metro. Z těchto důvodů byla také trasa C, která mostem prochází, první trasou, na které byly staré ruské soupravy Ečs i 81–71 nahrazeny novými soupravami M1.Od roku 1990 nese současný název Nuselský most. V roce 1997 byl ocelový rošt opraven z důvodu únavových trhlin na podélnících roštu, zapříčiněných špatně navrženým detailem přípoje. Tyto trhliny byly u více než 50% těchto detailů na celém roštu. Vyměněny byly všechny podélníky. Do budoucna se však počítá s několikaletou opravou, která značně omezí dopravu ve městě. Tato oprava však vyžaduje nejprve výstavbu trasy metra D. Ta umožní přerušení linky C, aniž by zároveň došlo ke kolapsu spojení na Jižní město.
25.02.2009 16:55:37



Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se